SHËRBIMET

CAKTO NJË TAKIM

ORTOPEDI

Mungesa e një , apo më shumë dhëmbëve nuk është vetëm një problem estetik, por një shqetësim edhe për sa i përket dëmtimit të aftësive përtypëse. Për këtë arsye zëvendësimi i tyre duhet bërë sa më shpejt që të jetë e mundur, duke përdorur mënyra alternative.
Zëvendësimi mund të bëhet nëpërmjet urave ose impianteve. Në raste të tjera, kur dhëmbi paraqet dëmtim të madh të kurorës, zëvendësimi mund të bëhet duke përdorur pinlay dhe këllëfë.
Alternativat e zëvendësimit të dhëmbëve sigurohen nëpërmjet: Kellefave: metali, metal-porcelan, full-porcelan, zirkon; Urave (kur jane dhembet anash defektit); Implanteve Inlay, onlay, pinlay; Protezave parciale të lëvizshme. Në City Dent do të gjeni kujdesin maksimal për buzëqeshjen tuaj, prandaj mos hezitoni t’i drejtoheni klinikës sonë.