SHËRBIMET

CAKTO NJË TAKIM

Invisalign®️

WhatsApp Image 2021-10-08 at 2.49.25 PM
Invisalign është një alternativë pothuajse e padukshme, pa metale për për telat mbajtës te dhëmbëve. Drejtimi i dhëmbëve arrihet përmes përdorimit të shtresave të tejdukëshme të bëra me porosi.
Këto grupe të tejdukëshme vishen 20-22 orë në ditë mbi dhëmbë dhe janë pothuajse të padukshëm për syrin e lirë.
Invisalign është një mundësi trajtimi e mrekullueshme për pacientët që kërkojnë një buzëqeshje më të drejtë, më të këndshme estetikisht, pa përdorimin e telave dhe kllapave metalike.